Kontingenter

Personligt medlemskab (50 kr)

Familiemedlemskab koster (100 kr)

Virksomheder, foreninger og organisationer kan ligeledes være medlemmer og dermed bakke op om foreningens formål. Erhvervsmedlemskab koster (500 kr)

Erhvervsmedlemskab inkl. logo*: (1.000 kr) Kontingentet opkræves årligt i januar/februar, hvor alle Erhvervsvenner får fremsendt en faktura. * giver ret til præsentation af logo på støtteforeningens hjemmeside samt eksponering i forbindelse med markedsføring.

Firmamedlemmer må meget gerne lave henvisning på egen hjemmeside med link til PPSV.dk.

Indmeldelse Du kan vælge at udfylde en formular på vores hjemmeside www.ppsv.dk eller sende os følgende oplysninger til vores kasserer Mille Lehn på mille@ppsv.dk : navn, adresse, tlf., e-mail samt hvilken type medlemskab du Kontingent bedes samtidig indbetalt på konto nr. 6140 000 4148647 i Møns Bank. Husk at oplyse navn adresse og email.