admin

Indbydelse

Til Bestyrelsesmøde og ordinær generalforsamling I foreningen Præstø Privatskoles Venner (PPSV) Dato: Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00 Sted: Præstø Privatskole, Klosternakken, Præstø. Dagsorden Velkomst v. Formanden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab Fastlæggelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor Eventuelt Alle interesserede er velkomne til generalforsamlingen. Spørgsmål …

Indbydelse Læs mere »

Præstø privatskoles Venner

Møde:           Bestyrelsesmøde Dato:             13. August 2020 kl. 19.00 Sted:             Skolegården Deltagere: Mille, Sofie, Jasper, Birgitte, Merle, Casper, Ivan, Rikke, Henrik, Karina og Rasmus. Afbud: Esko, Jens Jespersen, Lone. Referent: Rasmus Referat Dagsorden Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde Referat fra d. 23. Januar 2020 blev underskrevet af de tilstedeværende. Siden sidst Vi …

Præstø privatskoles Venner Læs mere »