Indbydelse

Til

Bestyrelsesmøde og ordinær generalforsamling

I foreningen Præstø Privatskoles Venner (PPSV)

Dato: Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00

Sted: Præstø Privatskole, Klosternakken, Præstø.

Dagsorden

  1. Velkomst v. Formanden
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
  • Eventuelt

Alle interesserede er velkomne til generalforsamlingen.

Spørgsmål kan rettes til Sofie 22187781, Mille 40 35 66 93, Rasmus 60 83 81 82.

Af hensyn til det praktiske og på tidspunktet gældende restriktioner, vil vi gerne have besked om du kommer så vi kan indrette os forsvarligt sammen. Tilmeldingen sker til mille@ppsv.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

                                                                                                                                  18Marts2021