Præstø privatskoles Venner

Møde:           Bestyrelsesmøde

Dato:             13. August 2020 kl. 19.00

Sted:             Skolegården

Deltagere: Mille, Sofie, Jasper, Birgitte, Merle, Casper, Ivan, Rikke, Henrik, Karina og Rasmus.

Afbud: Esko, Jens Jespersen, Lone.

Referent: Rasmus

Referat

Dagsorden

 1. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde
  1. Referat fra d. 23. Januar 2020 blev underskrevet af de tilstedeværende.
 • Siden sidst
  • Vi har oplevet Corona og aflysning af fransk forår.
 • Information på forældremøder
  • Første og tredje klasse mangler en repræsentant på mødet. Repræsentanter fortæller om veneforeningen på kommende forældremøde. Henrik kontakter en forælder fra hver af de to klasser der mangler en til at fortælle.
  • Til forældremødet fortælles at veneforeningen bakker op om skolen, økonomisk ved at afvikle forskellige aktiviteter herunder fransk forår.
  • Der laves en kort beskrivelse af veneforeningens aktiviteter, som gives med til dem der skal fortælle på forældremøderne. Det noteres at forældre skal nævne julekalenderen, hvor vi gerne vil have sponsere til bagsidelogoer til julekalenderen. Fremhæv også gerne kommende fransk forår, hvor vi kan bruge tombolagevinster.
 • Behandling af indkomne ansøgninger om donationer
  • Der stilles spørgsmålstegn om niende klasse imødegås en evt. donation til deres udenlandsrejse nu når de ikke har tjent penge ved fransk forår. Det overvejes om de kan tilbydes opgaver på skolen hvor de kan tjene penge. Henrik og lærer lægger hovedet i blød med at finde opgaver.
 • Julekalender 2020
  • Det vedtages at vi skal have en julekalender igen i år. Henrik taler med en fotograf og finder ud af hvordan man kan lave et billede af alle eleverne uden at stå for tæt.
 • Julearrangement 2020
  • Arrangementet fungere godt. Vi håber at kunne afholde det som vi har gjort hidtil. Der er behov for ekstra hænder. Skolen sørger for at bede forældre/bedsteforældre hvem der vil hjælpe.
 • Fransk forår 14-15 maj – 2021?.
  • Hvis fransk forår bliver til noget i 2021, deltager vi på samme måde som tidligere år. Planlægningsmøde fremgår af kommende mødekalender.
 • Mødekalender 2020-2021
  • Onsdag d. 9 December kl. 19.00
  • Torsdag d. 28 Januar kl. 19.00. Bestyrelsesmøde med planlægning af generalforsamling.
  • Torsdag d. 25 Februar kl. 19.00. Generalforsamling. Her planlægges fremtidige møder.
 • Økonomi
  • Der er 144.000 kr. på kontoen. Der skyldes penge til nogle borde i opholdsrum, ca. 30.000 kr.
 1. Eventuelt
  1. Bedre datadiciplin. Tydeliggør indhold og overskrifter m.m. Opsang med at alle skal sørge for at svare mails. Tilmeld/afmeld sker kun til formanden.
  1. Alternative ideer til at optage økonomi. Henrik fortæller der er ansøgning på vej angående ny lejeplads. Der skal søges om fonds midler.
  1. Ivan og Rasmus laver et dropbox system vi kan kommunikere gennem.

Mødet sluttede kl. 20:42